Koble
– Landsdækkende partnerskab af lokale el-installatører

Koble - et landsdækkende partnerskab af el-installatører

Koble er et stærkt fællesskab af solide, velfungerende og visionære el-installatørfirmaer over hele Danmark.

Vi forener styrken ved at være mange med den enkelte virksomheds stærke værdier, høje faglighed og lokale forankring.

Som partner i Koble får virksomhederne adgang til en række synergier, ressourcer og fælles indsatser, som kan styrke deres arbejdsmetoder, kompetencer og kendskabsgrad – til fordel for såvel virksomhederne selv som deres kunder rundt om i landet.

Koble partnere over hele Danmark

Koble løfter partnervirksomhederne
gennem:

Koble giver uddannelsesmuligheder

Uddannelsesmuligheder
og karriereveje for alle fra
lærlinge til ledelse

Koble giver fælles leverandører og indkøbsaftaler

Fælles leverandøraftaler,
centrale systemer
og indkøb

Koble giver erfaringsudveksling

Erfaringsudveksling,
sparring og udveksling af
kompetencer

Michael Hemicke, Koble

Om Koble

Koble er en sammenslutning af stabile og sunde el-installatørfirmaer, der hver især bygger deres forretning på kvalitetshåndværk og gode relationer i nærområdet. El-installatørerne håndplukkes og vurderes nøje, inden de træder ind i “Koble-familien”, så alle partnere kan bidrage ligeværdigt til fællesskabet, og vi alle løfter hinanden i flok.

“Ved at samle stærke lokale installatører under én paraply, kan vi udnytte synergier og ressourcer bedre og styrke partnernes positioner i et stadigt skiftende marked, som er præget af teknologi, bæredygtighed og nye former for installationer og behov.”

Michael Hemicke, CEO, Koble A/S

Koble-partnerne

Koble - bliv en del af partnerskabet

Bliv en del af Koble

Er du indehaver/leder af en solid el-installatørvirksomhed – og ønsker du at sikre en fortsat stærk virksomhed, som er attraktiv at arbejde i, og som har et solidt fundament for fremtiden?

Så bliv en del af Koble!

Som en del af Koble bevarer I som virksomhed jeres lokale varemærke og kultur – men bliver samtidig del af et stort netværk af ligestillede.

Her får I mulighed for at videreudvikle virksomheden gennem sparring og erfaringsudveksling med lignende virksomheder, og får samtidig adgang til en række konkrete services som fælles uddannelse og kurser, samlede indkøbsaftaler og professionaliseret markedsføring.

”Vi kan styrke vores rolle i markedet med Kobles fokus på uddannelse, på medarbejdere og generelt på ESG og lignende.

Det er med til at sikre vores fremtid som en moderne virksomhed, der afspejler den tid vi er i - en virksomhed der også i fremtiden står skarpt.”

Michael Wulff, direktør, Aut. El-installatør Michael Wulff A/S

”At være en del af noget større, som DBU's slogan indikerer, det handler om sparring, om at være en aktiv del af forretningen og forme dens udvikling.

Det handler om friheden ved at have en ejer, der omfavner forskelligheder og ikke insisterer på strømlining af alt i en ensartet kasse.

Og det handler om ens egen og medarbejdernes udvikling, samarbejde om indkøb og om at have kollegaer, der deler lignende udfordringer som en selv.”

Lars Kristiansen, direktør, A/S Aage Langkjær

”Virksomhedens fremtid skulle sikres, og da der ikke var noget naturligt generationsskifte, blev jeg tiltalt af ideen om, at virksomhedens navn og vores eget setup i lokalområdet skulle forblive, samtidig med at medarbejdernes hverdag, det sociale samt værdier og nærvær forblev uændret.

Jeg føler, at det skaber en mere glidende overgang, hvor både medarbejdere og kunder ikke vil kunne mærke nogen ændringer i det daglige.”

Niels Eiland, direktør, Eiland Elinstallation A/S

”For at bevare vores lokale styrke og modstå markedets tendenser er det nødvendigt at vokse. 

Koble giver os ikke kun fordele som fælles indkøbsaftaler og IT, men også et fantastisk fællesskab med erfarne kolleger, der deler vores passion og spidskompetencer.

Sammen rustes vi til fremtiden, og det føles rigtigt at kunne sikre både lokale arbejdspladser og virksomhedens fremtid gennem et kommende generationsskifte.”

Henrik Kjærulff, direktør, El og Teknik ApS

”Virksomhedens drift forbliver uændret, mens der er muligheder for personlig udvikling og samling af administrative opgaver samt deling af fælles værktøjer.

Vi kan drage nytte af vores nye kollegaers erfaringer og dele en 100% fælles interesse i at drive virksomhederne, hvilket skaber åbenhed. Dette tilfører styrke til vores position i el-branchen, noget jeg ville have haft svært ved at opnå alene.

Sammen kan vi fremstå mere professionelle og synlige, hvilket hjælper med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.”

Henrik Larsen, Direktør, El-Comp ApS

”Vi er blevet en del af Koble for at opnå de fordele, det giver at blive en del af et større netværk og have adgang til værdifulde sparringspartnere.

At opnå en størrelse, der muliggør etablering af en professionel HR- og rekrutteringsfunktion, styrke vores ledelse over tid og dermed hjælpe virksomheden med at nå det næste niveau.

Endelig er der vigtigheden af at sikre virksomhedens kontinuitet i tilfælde af pludselig sygdom eller uforudsete omstændigheder”

Rasmus Møller, direktør, Filtenborg El A/S

”Vi har valgt at blive en del af Koble, fordi det giver os mulighed for at bevare vores lokale rødder samtidig med, at vi kan betjene kunder over hele landet.

Vi får bedre indkøbsaftaler, forsikringer mv, og sammen med vores nye kolleger får vi chancen for at investere i medarbejderudvikling, uddannelse og karrieremuligheder.

Vi kan udnytte vores specialiserede ekspertise fuldt ud, og sammen med Koble ser vi frem til vækstmuligheder og adgang til mere professionel markedsføring.”

Mads Andersen, dir., Preben Nielsen, afd.leder, og Michael Bisgaard, afd.leder, Midtfjord El A/S

”Det har været vigtigt at kigge ind i et samarbejde med ligesindede kollegaer, hvor vi sammen kan prioritere HR og sikre fremtidig udvikling af virksomhedens medarbejdere.

Det er en tendens i branchen, at det er nødvendigt at blive større. Og så kan vi bidrage med nogle kompetencer, der ikke i forvejen er i gruppen.”

Ole Larsen, direktør, Poul Larsen A/S

”Ud over de konkrete fordele ved at være en del af noget større får vi adgang til en åben og engageret sparring med andre i samme båd.

Det gælder, uanset om det handler om god medarbejderledelse og marketing eller om, hvordan vi omstiller os til fremtidens krav.

Med vores indtræden i Koble får jeg desuden endnu større mulighed for at tænke visionære tanker for virksomhedens fremtid – og ikke mindst et setup i ryggen, som gør det muligt at føre de visioner ud i livet.”

Lars Andersen, direktør, Sæby El A/S

”Vi får en stor organisation i ryggen, både i de daglige driftsopgaver og rent økonomisk. Dermed har vi et utroligt stærkt fundament for vores videre udvikling.

Via samarbejder med andre Koble-partnere kan vi udbrede vores specialservices til et langt større geografisk område – og omvendt kan vi hente kompetencer ind fra andre partnere, når vi skal løse opgaver for vores kunder, hvor vi ikke har ekspertisen in-house. Det, forventer vi, kan bidrage til en god organisk vækst for os.”

Tonny Stordal Johansen, adm. direktør, Strandby El-Teknik A/S