Bliv en del af Koble
– Sammen er vi stærkere!

Er du indehaver/leder af en solid el-installatørvirksomhed – og ønsker du at sikre en fortsat stærk virksomhed, som er attraktiv at arbejde i, og som har et solidt fundament for fremtiden?

Så bliv en del af Koble!

Som en del af Koble bevarer I som virksomhed jeres lokale varemærke og kultur – men bliver samtidig del af et stort netværk af ligestillede.

Her får I mulighed for at videreudvikle virksomheden gennem sparring og Erfaringsudveksling med lignende virksomheder, og får samtidig adgang til en række konkrete services som fælles uddannelse og kurser, samlede indkøbsaftaler og professionaliseret markedsføring.

Koble kort - bliv partner

For hurtigt at kunne skabe en stærk lokal synergieffekt mellem partnerne, udvider vi partnerkredsen i én region ad gangen. Vi er pt. godt repræsenteret i region Sjælland og region Nord – og er snart på vej i de øvrige regioner.

Som partner i Koble kan du løfte din virksomhed gennem:

Uddannelsesmuligheder som en del af Koble

Uddannelsesmuligheder og karriereveje for alle fra lærlinge til ledelse via Koble Akademi

Leverandør- og indkøbsaftaler som en del af Koble

Fælles leverandøraftaler,
centrale systemer
og indkøb

Erfaringsudveksling som en del af Koble

Erfaringsudveksling,
sparring og udveksling af
kompetencer

Solidt økonomisk fundament som en del af Koble

Et solidt økonomisk
fundament for
virksomhedens fremtidige
udvikling og organiske vækst

Fordele ved at være en del af Koble

Hvilke fordele giver et partnerskab i Koble?

Som partner i Koble får I adgang til en lang række services og ressourcer, der ligger i at være en del af et større fællesskab. Det giver en række fordele, såvel for virksomhedens medarbejdere, dig som leder og ikke mindst for jeres kunder, samarbejdspartnere og leverandører:

Koble - fordele for virksomheden

Koble-fordele:
For virksomheden

 • nye services og større opgaver
 • adgang til ekspertise og erfaring fra andre partnere
 • optimering af drift via fælles systemer og processer
 • fælles fokus på fx bæredygtighed, ESG og kunstig intelligens
 • bedre muligheder for at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere
 • hurtigere og billigere adgang til materialer og reservedele
Koble - fordele for medarbejderen

Koble-fordele:
For medarbejderen

 • lettere adgang til kurser og uddannelser
 • altid adgang til de materialer, du har brug for
 • fælles medarbejderfordele på tværs af Koble
 • sparring og erfaringsudveksling med andre Koble-partnere
 • mindre arbejdspres op mod deadlines
 • nye karriereveje internt i Koble-partnerskabet
Koble - fordele for kunderne

Koble-fordele:
For kunden

 • billigere materialer via større indkøbsaftaler
 • mulighed for at samle flere services ét sted
 • adgang til de nyeste teknologier og best practices
 • samme fleksibilitet, ordentlighed og høje faglighed, de er vant til at opleve hos os

Et Koble-partnerskab =
En fornuftig forretningsmæssig
beslutning

Ud over de mange fordele, et partnerskab i Koble giver adgang til, er en indtræden i Koble ApS også en fornuftig forretningsmæssig beslutning.

Med et partnerskab bliver den enkelte partner også en del af en større økonomisk enhed, hvilket giver en række forretningsmæssige fordele som:

 • fremtidssikring af virksomheden
 • værdiforøgelse af såvel den enkelte partnervirksomhed som Koble ApS
 • mere solid risikoafdækning
 • mindre sårbarhed ift. konjunkturudsving
 • stærkere økonomisk fundament for udvikling og vækst
 • fælles risikostyring og modforanstaltninger mod fælles risikofaktorer
 • mindre sårbarhed mod tab af/mangel på medarbejdere
en del af koble - logo

Hvem kan blive en
del af Koble?

Vi optager stærke, solide og velfungerende elinstallatørvirksomheder, som forstår og værdsætter værdien af at være en del af et større partnerskab, hvor alle bidrager til at løfte hinanden i flok.

Vores grundlæggende mantra er ‘Sammen er vi stærkere’ – for som et engageret fællesskab kan vi både gøre hver enkelt partner og helheden stærkere.

Derfor er vi partner i Koble

”Vi kan styrke vores rolle i markedet med Kobles fokus på uddannelse, på medarbejdere og generelt på ESG og lignende.

Det er med til at sikre vores fremtid som en moderne virksomhed, der afspejler den tid vi er i - en virksomhed der også i fremtiden står skarpt.”

Michael Wulff, direktør, Aut. El-installatør Michael Wulff A/S

”At være en del af noget større, som DBU's slogan indikerer, det handler om sparring, om at være en aktiv del af forretningen og forme dens udvikling.

Det handler om friheden ved at have en ejer, der omfavner forskelligheder og ikke insisterer på strømlining af alt i en ensartet kasse.

Og det handler om ens egen og medarbejdernes udvikling, samarbejde om indkøb og om at have kollegaer, der deler lignende udfordringer som en selv.”

Lars Kristiansen, direktør, A/S Aage Langkjær

”Virksomhedens fremtid skulle sikres, og da der ikke var noget naturligt generationsskifte, blev jeg tiltalt af ideen om, at virksomhedens navn og vores eget setup i lokalområdet skulle forblive, samtidig med at medarbejdernes hverdag, det sociale samt værdier og nærvær forblev uændret.

Jeg føler, at det skaber en mere glidende overgang, hvor både medarbejdere og kunder ikke vil kunne mærke nogen ændringer i det daglige.”

Niels Eiland, direktør, Eiland Elinstallation A/S

”For at bevare vores lokale styrke og modstå markedets tendenser er det nødvendigt at vokse. 

Koble giver os ikke kun fordele som fælles indkøbsaftaler og IT, men også et fantastisk fællesskab med erfarne kolleger, der deler vores passion og spidskompetencer.

Sammen rustes vi til fremtiden, og det føles rigtigt at kunne sikre både lokale arbejdspladser og virksomhedens fremtid gennem et kommende generationsskifte.”

Henrik Kjærulff, direktør, El og Teknik ApS

”Virksomhedens drift forbliver uændret, mens der er muligheder for personlig udvikling og samling af administrative opgaver samt deling af fælles værktøjer.

Vi kan drage nytte af vores nye kollegaers erfaringer og dele en 100% fælles interesse i at drive virksomhederne, hvilket skaber åbenhed. Dette tilfører styrke til vores position i el-branchen, noget jeg ville have haft svært ved at opnå alene.

Sammen kan vi fremstå mere professionelle og synlige, hvilket hjælper med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.”

Henrik Larsen, Direktør, El-Comp ApS

”Vi er blevet en del af Koble for at opnå de fordele, det giver at blive en del af et større netværk og have adgang til værdifulde sparringspartnere.

At opnå en størrelse, der muliggør etablering af en professionel HR- og rekrutteringsfunktion, styrke vores ledelse over tid og dermed hjælpe virksomheden med at nå det næste niveau.

Endelig er der vigtigheden af at sikre virksomhedens kontinuitet i tilfælde af pludselig sygdom eller uforudsete omstændigheder”

Rasmus Møller, direktør, Filtenborg El A/S

”Vi har valgt at blive en del af Koble, fordi det giver os mulighed for at bevare vores lokale rødder samtidig med, at vi kan betjene kunder over hele landet.

Vi får bedre indkøbsaftaler, forsikringer mv, og sammen med vores nye kolleger får vi chancen for at investere i medarbejderudvikling, uddannelse og karrieremuligheder.

Vi kan udnytte vores specialiserede ekspertise fuldt ud, og sammen med Koble ser vi frem til vækstmuligheder og adgang til mere professionel markedsføring.”

Mads Andersen, dir., Preben Nielsen, afd.leder, og Michael Bisgaard, afd.leder, Midtfjord El A/S

”Det har været vigtigt at kigge ind i et samarbejde med ligesindede kollegaer, hvor vi sammen kan prioritere HR og sikre fremtidig udvikling af virksomhedens medarbejdere.

Det er en tendens i branchen, at det er nødvendigt at blive større. Og så kan vi bidrage med nogle kompetencer, der ikke i forvejen er i gruppen.”

Ole Larsen, direktør, Poul Larsen A/S

”Ud over de konkrete fordele ved at være en del af noget større får vi adgang til en åben og engageret sparring med andre i samme båd.

Det gælder, uanset om det handler om god medarbejderledelse og marketing eller om, hvordan vi omstiller os til fremtidens krav.

Med vores indtræden i Koble får jeg desuden endnu større mulighed for at tænke visionære tanker for virksomhedens fremtid – og ikke mindst et setup i ryggen, som gør det muligt at føre de visioner ud i livet.”

Lars Andersen, direktør, Sæby El A/S

”Vi får en stor organisation i ryggen, både i de daglige driftsopgaver og rent økonomisk. Dermed har vi et utroligt stærkt fundament for vores videre udvikling.

Via samarbejder med andre Koble-partnere kan vi udbrede vores specialservices til et langt større geografisk område – og omvendt kan vi hente kompetencer ind fra andre partnere, når vi skal løse opgaver for vores kunder, hvor vi ikke har ekspertisen in-house. Det, forventer vi, kan bidrage til en god organisk vækst for os.”

Tonny Stordal Johansen, adm. direktør, Strandby El-Teknik A/S

Koble-partnerne

Anders Colding, Koble

Ønsker du at høre mere om, hvilke fordele du kan få som partner i Koble?

Tag kontakt til vores COO, Anders Colding Lund Petersen
anders.colding@koble.dk | +45 2326 8811

Eller send en meddelse her, så ringer vi dig op for en uforpligtende samtale.

9 + 13 =

(Indtast resultatet af regnestykket, så formularen kan se, at du ikke er en robot.)